• CÔNG TY TNHH MTV SX TM BÌNH PHƯƠNG
0
  • CÔNG TY TNHH MTV SX TM BÌNH PHƯƠNG

Cốp pha sàn được giàn giáo Bình Phương sản xuất theo nguyên tắc hệ la giằng đỡ bên dưới liên kết ” âm dương ” với nhau. Nghĩa là ở các đoạn giao nhau của la giằng bên dưới tấm cốp pha được dập rãnh để đoạn giao nhau ngầm vào nhau tạo ra hệ la giằng bền bỉ trong quá trình sử dụng cốp pha.

0944.999.057
Bình Phương icon phone Bình Phương icon zalo Bình Phương icon messenger

Khách hàng