Cốp Pha Sàn

Video clip
Cốp Pha Sàn
Cốp Pha Sàn
Cốp pha sàn được giàn giáo Bình Phương sản xuất theo nguyên tắc hệ la giằng đỡ bên dưới liên kết ” âm dương ” với nhau. Nghĩa là ở các đoạn giao nhau của la giằng bên dưới tấm cốp pha được dập rãnh để đoạn giao nhau ngầm vào nhau tạo ra hệ la giằng bền bỉ trong quá trình sử dụng cốp pha.
Giá: Liên hệ
Hotline: 0944.999.057

Gọi 0944.999.057